O nás

o nasSme HBJ a  prichádzame so zámerom poskytovať služby v elektro-energetickom sektore v oblasti technickej, projekčnej, konzultačnej a obchodnej. Napriek tomu, že spoločnosť bola založená v roku 2017 vlastníci  spoločnosti však  túto činnosť vykonávali už od roku 1990. To je fakt svedčiaci o tom, že máme veľmi bohaté skúsenosti s danou činnosťou nakoľko v tomto segmente pôsobíme  cca 30 rokov.

Za nosné programy spoločnosti môžeme považovať:

•    Dodávku a výstavbu kioskových  prefabrikovaných, murovaných, stĺpových a interiérových transformačných staníc na „kľúč“, táto služba zahŕňa všetky činnosti od návrhu technického riešenia, dodávky  až po uvedenie do prevádzky nových alebo existujúcich  transformačných staníc pri ich rekonštrukcii.

•    Dodávku a výstavbu zdrojov obnoviteľnej energie čiže zelenej  elektriny, dodávku a výstavbu fotovoltaických elektrárni . Obnoviteľné zdroje energie sú zdroje, ktoré sa prirodzene obnovujú v priebehu ich využívania. Z obnoviteľných zdrojov môžeme čerpať tisíce a miliardy rokov – ide o slnečné žiarenie, kým nám svieti Slnko.


•    Dodávku a montáž  komplexnej  elektroinštalačnej silnoprúdovej aj slaboprúdovej časti budov vrátane EZS, EPS, MaR, záložných zdrojov.
Ide o budovy retailových parkov, logistických areálov, administratívnych, polyfunkčných,  výrobných a zdravotníckych budov a budov pre bývanie .


Prvoradým cieľom našej  spoločnosti  je naša snaha  poskytnúť komplexne všetky potrebné služby v danej oblasti na kľúč, t.j. projekčná a konzultačná činnosť, inžinierska  činnosť vrátane schvaľovacích a povoľovacích procesov, dodávka technologických zariadení ,montážna činnosť týchto zariadení, testovanie technologických zariadení až po ich uvedenie do ostrej prevádzky.

Poskytujeme  záručný aj pozáručný servis až do konca životnosti jednotlivých zariadení. Máme k dispozícii profesionálne vyškolený tím montážnych pracovníkov, ktorí dokážu – podľa stupňa dôležitosti – zasiahnuť a odstrániť poruchy v najkratšom možnom čase.

Späť

SLUŽBY

A. Zabezpečujeme komplexnú činnosť výstavby alebo rekonštrukcie trafostaníc

Typy trafostaníc:  kioskové,   murované,   stĺpové,   interierové 

   Zabezpečujeme projekčnú činnosť  - zahŕňa obhliadku výstavby, konzultácie s klientom, samotnú projekčnú činnosť vo fázach pre územné povolenie, stavebné povolenie, realizačný projekt, odsúhlasovanie projektov klientom

   Zabezpečujeme inžiniersku  činnosť  - zahŕňa komunikáciu so stavebnými úradmi, orgánmi štátnej správy a samosprávy, inými organizáciami a dotknutými stranami s cieľom získania územného povolenia (povolenia na umiestnenie stavby ), stavebného povolenia  a kolaudačného rozhodnutia (povolenia pre užívanie stavby, vyhotovenie revíznych správ

   Zabezpečujeme výstavbu samotných trafostaníc  - zahŕňa výstavbu základových dosiek ( lôžok)  pre kioskové, murované a plechové ( interiérové) trafostanice, pre stĺpové výkop jám a následne osadenie kioskových celkov na základové dosky ( lôžka), pripojenie   pri kioskových trafostaniciach, výstavbu múrov, stropu, záverečnú úpravu múrov a stropov v interiéri   a v exteriéri, pripojenie  pri murovaných trafostaniciach , osadenie plechových trafostaníc pri interiérových trafostaniciach, osadenie a betonáž  stĺpov do vykopaných  jám, osadenie transformátora a jeho pripojenie pri stĺpových trafostaníc, porealizačné zameranie.
    
   Zabezpečujeme výstavbu VN a NN prípojok   - zahŕňa zabezpečenia vytýčenia iných sieti, výkopové práce, v prípade potreby pretlaky popod komunikácie,   montáž pieskového lôžka, samotné pokladanie  káblov, pokladanie výstražnej fólie, nadpájanie a svorkovanie káblov, realizácie slučiek, prekládka uzlov, spätný zásyp, zhutnenie, porealizačné zameranie.

   Zabezpečujeme komunikáciu s regionálnou distribučnou sústavou (RDS) - zahŕňa obhliadku výstavby, vydanie predbežného súhlasu, vydanie záväzného vyjadrenie pre etapu územného konania a  stavebného konania, vypracovanie miestneho prevádzkového poriadku ( MPP) ,  zabezpečenie osadenia elektromera regionálnou distribučnou sústavou, zabezpečenie finálneho prepojenia , spustenia ostrej rutinnej prevádzky

   Zabezpečujeme záručný a pozáručný servis -   zahŕňa vykonávanie revíznych kontrol TS, prevádzkovú údržbu trafostaníc podľa plánu pravidelnej údržby ,  vyčistenie trafostaníc, v prípade potreby natretie prvkov TS.

    Zabezpečujeme rekonštrukcie existujúcich  trafostaníc  - zahŕňa revíznu kontrolu a zmonitorovanie potreby rekonštrukcie  trafostanice , vytvorenie plánu ( projektu ) rekonštrukcie , samotná rekonštrukcia spočívajúca vo výmene nefunkčných, poškodených alebo opotrebovaných častí trafostanice, opätovné spustenia ostrej rutinnej prevádzky.


sluzby_hbj_01sluzby_hbj_02sluzby_hbj_03


B. Zabezpečujeme komplexnú dodávku a výstavbu fotovoltaických elektrárni

 1. Dodávka a výstavba fotovoltaických elektrárni pre administratívne,  obchodné, výrobné, logistické, zdravotnícke a iné budovy
 2. Dodávka a výstavba fotovoltaických elektrárni pre rodinné a bytové domy

Výhody výstavbu fotovoltaických elektrárni:

 • Úspora elektrickej energie výrobou zo solárnej energie
 • Rýchla návratnosť investície –    6 - 7 rokov 
 • Možnosť uchovania vyrobenej elektriny v úložisku ( batérii)
 • Možnosť získania štátnej podpory pre zelenú energiu
 • Zníženie uhlíkovej stopy – čistá energia bez emisií
   Zabezpečujeme projekčnú činnosť  - zahŕňa obhliadku výstavby, konzultácie s klientom, samotnú projekčnú činnosť pre ohlasovaciu povinnosť alebo stavebné povolenie, realizačný projekt, odsúhlasovanie zmien a projektu klientom.

   Zabezpečujeme inžiniersku  činnosť  - zahŕňa komunikáciu so stavebnými úradmi, orgánmi štátnej správy a samosprávy, iných organizácii a dotknutých strán s cieľom splnenia ohlasovacej povinnosti alebo  stavebného povolenia.
 
   Zabezpečujeme výstavbu fotovoltaických elektrárni  - zahŕňa dodávku, logistiku, vyzdvihnutie na strechu budovy, montáž konštrukcie pre montáž panelov, montáž panelov, montáž kabeláže ,zapojenie inventora a riadiacej jednotky ( v prípade na 100 kWp dispečerského riadenia )  testovanie , zapojenie do siete, rutinná prevádzka.
     
   Zabezpečujeme komunikáciu s regionálnou distribučnou sústavou (RDS) - zahŕňa zabezpečenie povolenia na zriadenie fotovoltaickej elektrárne , zabezpečenie  vydania záväzného vyjadrenie pre  stavebné konanie.

   Zabezpečujeme záručný a pozáručný servis -   zahŕňa vykonávanie revíznych činnosti a  prevádzkovú údržbu fotovoltaickej elektrárne podľa plánu pravidelnej údržby ,  čistenie fotovoltaickej elektrárne, v prípade potreby natretie prvkov fotovoltaickej elektrárne, v prípade poruchy výmena nefunkčných, poškodených alebo opotrebovaných častí fotovoltaickej elektrárne.

   Zabezpečujeme výstavbu fotovoltaických elektrárni  -  v spolupráci s partnerskou leasingovou spoločnosťou vieme zabezpečiť financovanie výstavby finančným leasingom 
sluzby_hbj_04sluzby_hbj_05sluzby_hbj_06

C. Zabezpečujeme elektroinštalačné činnosti :

 1. Elektroinštalačné činnosti interierové
 2. Elektroinštalačné činnosti exterierové
 • Pre administratívne,  obchodné, výrobné, logistické, zdravotnícke a iné budovy
 • Pre rodinné a bytové domy

   Zabezpečujeme projekčnú činnosť  - zahŕňa obhliadku výstavby, konzultácie s klientom, samotnú projekčnú činnosť vo fázach pre územné povolenie, stavebné povolenie, realizačný projekt, odsúhlasovanie projektov klientom.

   Zabezpečujeme inžiniersku  činnosť  - zahŕňa komunikáciu so stavebnými úradmi, orgánmi štátnej správy a samosprávy, iných organizácii a dotknutých strán s cieľom získania územného povolenia (povolenia na umiestnenie stavby ), stavebného povolenia  a kolaudačného rozhodnutia (povolenia pre užívanie stavby, vyhotovenie revíznych správ.

   Zabezpečujeme komunikáciu s regionálnou distribučnou sústavou (RDS) - zahŕňa obhliadku výstavby, vydanie predbežného súhlasu, vydanie záväzného vyjadrenie pre etapu územného konania a  stavebného konania.

   Zabezpečujeme elektroinštaláciu v interiéri budov     - zahŕňa inštaláciu chráničiek, inštaláciu kabeláže do chráničiek, inštaláciu rozvádzača, pripojenie rozvádzača na vonkajšiu prípojku . inštaláciu poistkovej skrinky , pripojenie kabeláže do rozvádzača a poistkovej skrinky, inštalácia koncových zariadení – vypínačov, zásuviek,  svietidiel, revízna  činnosť , porealizačné zakreslenie skutočného vyhotovenia do projektovej dokumentácie , vyhotovenie revíznych správ, spustenia ostrej rutinnej prevádzky.   

   Zabezpečujeme elektroinštaláciu v exteriéri VN a NN prípojky  - zahŕňa zabezpečenia vytýčenia iných sieti, výkopové práce,   v prípade potreby pretlaky popod komunikácie ,montáž pieskového lôžka, samotnú  montáž káblov, montáž výstražnej fólie, nadpájanie a svorkovanie káblov, realizácie slučiek, prekládka uzlov, spätný zásyp, zhutnenie, porealizačné zameranie.

   Zabezpečujeme elektroinštaláciu v exteriéri  - montáž pilierových rozpojovacích  a istiacich skríň (PRIS)

   Zabezpečujeme záručný a pozáručný servis -   zahŕňa vykonávanie revíznych kontrol činností uvedených vyššie , prevádzkovú údržbu podľa plánu pravidelnej údržby , 

sluzby_hbj_07sluzby_hbj_08sluzby_hbj_09

Späť

REFERENCIE

  TRAFOSTANICE KIOSKOVÉ

TS OC Prešov 1 x 630 KVA

TS Nemocnica Komárno 2 x 1000 kVA

TS Nemocnica Komárno 2 x 1 000 KVA

TS OC Prešov 1 x 630 kVA

TS Betonáreň Lučenec 1 x 250 KVA

TS AOC Košice 1 x  630 kVA

TS AOC Košice  1 x 630 KVA

TS Betonáreň 1 x 250 kVA

TS Billa Bratislava 1 x 630 KVA

TS Billa Bratislava 1 x 630 KVA

TS Kaufland Bratislava

TS Kaufland Bratislava

TS Polyfunkčný objekt Bratislava - Petržalka  2 x 630 kVA

TS Polyfunkčný objekt Bratislava – Petržalka 1 x 630 KVA

 TRAFOSTANICE STĹPOVÉ

REFERENCIE_hbj_01REFERENCIE_hbj_01

TRAFOSTANICE – ĎALŠIE REFERENCIE

 • Transformačná stanica 1x1000 kVA Sitel Bratislava
 • Transformačná stanica 1x400kVA Sofos Bratislava
 • Transirmačná stanica 1x160 KVA Šajdíkove Humence
 • Transformačná stanica 1x630 kVA Mercedes Dunajská Streda
 •  Transformačná stanica 1x250 kVA Sitel Košice
 • Transformačná stanica 1x250kVA Tesco Most pri Bratislave
 • Transformačná stanica 2x630 kVA  Staromestská office
 • Transformačná stanica 2x630 kVA  Veterná Bratislava
 • Transformačná stanica 1x 250 kVA  Betonáreň Lučenec
 •  TS 1x630 KVA Bardejov
 •  TS 1x630 kVA Bredy Energy KE
 •  TS  1 x 630 kVA HTI, s.r.o. BA
 • TS 1x400 kVA Zemplínska Širava, Kamenica
 •  TS 1x250 kVA , 1x630 kVA Ždiar, Strachan
 • TS 1x630 kVA Bachledova dolina
 •  IBV Krásna – 3 x TS 1x630 kVA
 • PP Kechnec 3x TS 1x40 kVA, 2x 1X630 KVA
 • BJ_PO:TS400 Bardejov
 • LO-PO Trafostanica 1x400 kVA
 •  Trafostanica 1x630 kVA Perín
 • OMV Prešov – 1x630 kVA
 • VN a NN rozvody a výstavba trafostanice1x630kVA
 • 3 x TS pre Triblavina
 •  Element Resort Šamorín 2x2000 kVA
 • dodávka a montáž rozvádzačov RH1 pre 2x630 kVA  a RH2 pre R-ATS, Bratislava   
 •  Rekonštrukcia a výstavba PS 01 Trafostanica 1x160kVA
 •  Priemyselný park Trebišov – Blika – výstavba trafostaníc
 • AMBO DM s. r. o, 841 02 Bratislava 5, TS 2 x 1000 kVA CCS AKATECH Hlohovec

 REFERENCIE - FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNE

FVE Krnišov

FVE Krnišov


FVE Most pri Bratislave

FVE Most pri Bratislave


Zbojská

Lučenec


 Lučenec

Zbojská


FVE PENZIÓN Nové Zámky

FVE PENZIÓN Nové Zámky

FVE Objekt Bratislava Draždiak

FVE Objekt Bratislava Draždiak

FVE Objekt Blažov

FVE Objekt Blažov

FVE Tuhovská  Bratislava

FVE Tuhovská Bratislava

FVE RD Košice

FVE RD Košice

FVE Banská Bystrica - Králiky

FVE Banská Bystrica - Králiky

FVE RD Bziny

FVE Banská Bystrica - Králiky

Akcia: Drevár

Akcia: Drevár

Akcia: DrevárAkcia: DrevárAkcia: DrevárAkcia: Drevár


Mapier Vranov nad Topľou

Mapier Vranov nad TopľouMapier Vranov nad Topľou
Mapier Vranov nad TopľouMapier Vranov nad Topľou

Limbach

Limbach

Paracelsus

Paracelsus

Top Farm

Top FarmTop Farm
Top FarmTop Farm

Moget Čadca

Moget ČadcaMoget Čadca

 • Fotovoltaická elektráreň Nový Ruskov okres Trebišov
 • Fotovoltaická elektráreň Martin
 • Fotovoltaická elektráreň Prešov
 • Fotovoltaická elektráreň Dolný Kubín
 • Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. so sídlom: T.G.Masaryka 3425 , 960 02 Zvolen , FTE 36,9 kWp
 • PARACELSUS,  s.r.o., 841 01 Bratislava, FVE 33,6 kWp
 • Ing. Gejza Varga DREVAR, Dolné Obdokovce 603, FTE 34,20 kWp
 • ELSD, s. r. o., 925 84  Vlčany, FTE 24,6 kWp  Silvánska ulica, Limbach
 • MOGET a.s., 851 01 Bratislava, FTE 98,4 kWp, Horelica
 • TOP- Farm, spol. s r.o., 925 92 Topoľnica, FVE 81,0 kWp 
 • ASTOM 4PS s.r.o., Vlčia Dolina 958, 049 25 Dobšinná    , servisné práce na objekte FTE Nový Ruskov I.
 • ASTOM 4PS s.r.o., Vlčia Dolina 958, 049 25 Dobšinná    ,servisné práce na objekte FTE Nový Ruskov II. 
 • ASTOM 4PS s.r.o., Vlčia Dolina 958, 049 25 Dobšinná    ,servisné práce na objekte FTE Nový Ruskov III.
 • FVZ Dun.Lužná, Školská – elektromontážne práce
 • FVZ Skalica RD Ondrášik – elektromontážne práce
 • FVZ Malinovo, Tri vody V. č.15 – elektromontážne práce   
 • FVZ Bernolákovo, Nálepkova ul. – elektromontážne práce
 • FVZ Levice, Arendáš – elektromontážne práce
 • FVZ Levice a Tomášikovo – elektromontážne práce
 • FVZ AUPARK Bratislava  – elektromontážne práce   
 • FVZ Svätý Júr, Zálesie, Pezinok, Viničné - elektromontážne práce  
 • FVZ Partizánske, Šamorín, Wolfstahl, Čadca, Bernolákovo, Senec -     elektromontážne práce
 • FVZ Šamorín, D.N.Ves, Marianka, Viničné, Slovakia Ring -    elektromontážne práce
 • FVZ Lehnice-Szk,Vrakuňa –Fek.,Zálesie-Šra., Dunajská.Lužná –Nem., Bernolákovo-Burza, Devínska N.V.-Mart. - elektromontážne práce
 • FVZ - Senec RD , Budmerice, Záhorská Bystrica,  Ivanka pri Dunaji, Modra, Čierna Voda - elektroinštalačné práce
 • DISPEX, s.r.o. 825 01 Bratislava, FTE 99,9 kWp, MAPIER  INVEST, s.r.o. Vranov nad Topľou
 •  InDevel,s.r.o, 010 01 Žilina,  FTE 181,5 kWp,  Areál Terminál D1 Beladice
 •  DEVICE s.r.o., 903 01 Senec, FTE 70,56 kWp – Ubytovňa Living Park Logistic Senec
 • KOOR, s.r.o., 851 01 Bratislava, FVE 34,0 kWp, COOP - Jednota Revolučná štvrť 953 Galanta
 •  KOOR, s.r.o., 851 01 Bratislava, FVE 34,0 kWp, COOP -  Hlavná 849, Neded
 • KOOR, s.r.o., 851 01 Bratislava, FVE 30,60 kWp, COOP - Obchodná 910, Pata
 •  KOOR, s.r.o., 851 01 Bratislava, FVE 26,35 kWp, COOP – Pusté Uľany 209/16
 • KOOR, s.r.o., 851 01 Bratislava, FVE 99,45  kWp, COOP – Sokolská 2180/10, Senec
 • KOOR, s.r.o., 851 01 Bratislava, FVE 50,15 kWp, COOP – Nesporova 1018/6 , Šaľa

 ELEKTRONŠTALAČNÉ ČINNOSTI VN a NN

REFERENCIE_hbj_10REFERENCIE_hbj_11
REFERENCIE_hbj_12REFERENCIE_hbj_13
referencieref

 • HB Reavis Bratislava prekládka telekomunikačných vedení BA
 • Kompletná elektroinštalácia autosalónu Hyundai Bory Mall BA
 • Elektroinštalácia vnútorných rozvodov Tesco Košice
 • Realizácia úprav 22 kV vzdušného vedenia, k.ú. Višňové
 •  Realizácia rekonštr. slaboprúdovej káblovej trasy SO.IS.490, 491, 493, 494  Rekonštrukcia SLP HOPE OK, názov stavby : P035 AS Mlynské Nivy – Bratislava
 •  Dodávku a realizácia stavby: Výstavba cyklistických komunikácii Most D1 Matejovce-Západ – Preložka VN na Ul.1.Mája.
 • Administratívne  Produkčné centrum Triblavina, Kostrová komunikácia a TI    
 •  Polyfunkčný     objekt GMC s.r.o.  Veľký Meder   
 •  Námestie slobody v Bratislave   - Výkopové a povrchové úpravy pre inžinierske siete 1.etapa
 •  Technická infraštruktúra Bernolákovo, VGP
 • ADIFEX, a.s., 811 02 Bratislava,  Ark Shelter vo VGP Parku TRIBLAVINA, zriadenie prípojky VN pre TS
 • ADIFEX, a.s., 811 02 Bratislava, VGP Park hala A "Dirks"
 • ADIFEX, a.s., 811 02 Bratislava, Technická infraštruktúra Bernolákovo, VGP
 • ADIFEX, a.s., 811 02 Bratislava,  Administratívno Produkčné cemtrum Triblavina, Kostrová komunikácia a TI
 • ADIFEX, a.s., 811 02 Bratislava, Technická infraštruktúra Bernolákovo,VGP, NN prípojky pre TS1 VGP Park
 • ADIFEX, a.s., 811 02 Bratislava,  "VGP park Hala  H", za realizáciu pripojenia bunkoviska  Hala "H" pre TS1 VGP Park         
 • ADIFEX, a.s., 811 02 Bratislava, realizáciu VN prípojky pre TS T2 - Triblavina časť: ZonaIII/LPT -Logistic Park Triblavina, objekt PS004
 • ADIFEX, a.s., 811 02 Bratislava, montáž a pripojenie TS pre Halu E, Conti , VGP Park Triblavina      
 • ADIFEX, a.s., 811 02 Bratislava, realizáciu NN prípojky  pre Halu E, VGP Park Hala "Continental"     
 • ADIFEX, a.s., 811 02 Bratislava, realizácia rezervných chráničiek pre VN rozvody ZSDIS
 • ADIFEX, a.s., 811 02 Bratislava, elektrické privizórne rozvody v hale E,F - Conti VGP Park, Triblavina         
 • ADIFEX, a.s., 811 02 Bratislava, montážne práce stavba VGP Park, hala "Continental"   
 • ADIFEX, a.s., 811 02 Bratislava, verejné osvetlenie,Hala E,F, VGP Park Triblavina   
 • ADIFEX, a.s., 811 02 Bratislava
 • roads & work s.r.o., Mierová 4220/22C    , 920 01 Hlohovec,     oprava 22 kV vedenia na Triblavine pre objekt SS1, zriadenie a pripojenie
 •  FINARTE s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava     - elektroinštalačné práce
 • Zdenek Černay SHR, Slnečná 4    , 903 01 Senec    , elektromontážne práce TS Horný dvor a Nova Dedinka/Bernolákovo   

Späť

kontakt

HBJ Energy Company s.r.o.
Laurinská 4
811 01 Bratislava
IČO : 50 799 622
DIČ : 2120490416
IČ DPH : SK2120490416

Telefón :
+ 421 910 917 586
+ 421 904 478 400
hbjenergy@hbjenergy.sk
info@hbjenergy.sk